Toezeggingen


« Terug


ID2651
OnderwerpBegroting
FractieCDA
InhoudGedeputeerde Olthof belooft voor het einde van het jaar met een nieuw sponsorbeleid te komen en dit met de Staten te bespreken. Dit onderwerp zal op de B-agenda worden geplaatst en het is aan de Staten om te bepalen hoe ze hiermee verder willen gaan. Gedeputeerde Olthof meldt dat er een update zal komen over de resultaten van de verduurzaming van de sportaccommodaties en dat deze informatie met alle betrokkenen zal worden gedeeld. De heer Heijnen (CDA) vraagt de gedeputeerde in de update ook aan te geven hoeveel sportaccommodaties wel subsidie hadden willen krijgen, maar die zijn misgelopen. Gedeputeerde Olthof zegt toe deze informatie toe te voegen aan de update.
Behandeld inLeefomgeving
Behandeld in datum10/16/2023
Behandeld in agendaCommissie Leefomgeving 16-10-2023 > 4.a Begroting 2024 (A-agenda alle commissies 9 en 16 okt 2023)
Behandelen inLeefomgeving
Stand van zaken
Behandelen in agendaCommissie Leefomgeving 27-11-2023
PortefeuillehouderOlthof, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met tekstDe UVR-verduurzaming sportaccommodaties was zeer populair en het plafond was al binnen enkele dagen bereikt. Er waren in totaal 174 subsidie aanvragen. Er was 2 miljoen euro beschikbaar waardoor slechts 105 aanvragen konden worden toegekend. 31 aanvragen zijn afgewezen omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden en 27 aanvragen voldeden aan de voorwaarden maar konden niet toegekend worden omdat het plafond reeds was bereikt.