Toezeggingen


« Terug


ID2636
OnderwerpIpads statenleden
Fractie
InhoudMevrouw UITERWIJK (JA21):Ja, voorzitter, wij hadden ook de vraag gesteld hoe het kan dat de middelen voor de Statenleden niet al waren opgenomen in de begroting. (..) Maar in die 850.000 euro zit volgens de tweede begrotingswijziging ook de middelen van de Statenleden in en die waren toch van tevoren ingepland? (..) De heer HEIJNEN (CDA): Ja, het nadeel als je dan in zo'n onderwerp gaat wroeten, wat je dan eigenlijk tegenkomt. Dus in dat kader ook maar even een vervolgvraag. In de antwoorden, schriftelijk, stond dat die investeringen onder de vijfduizend euro niet geactiveerd worden. Nou, dat is logisch. Sorry, vijfhonderdduizend euro. Maar je hoopt natuurlijk niet zo'n iPad en zo'n scherm een voor een. Er zal geen medewerker Mediamarkt zijn die iedere dag een nieuwe iPad koopt. Dus is de totaalinvestering dan niet eigenlijk hoger dan die vijfhonderdduizend euro? En zou je hem wel moeten activeren. (..) De VOORZITTER: Nee, maar ik stel voor dat – en ik kijk ook even naar de organisatie – dat ik voor de beantwoording van deze vraag hoe wij omgaan met de aanschaf van onze middelen, de afschrijving of niet afschrijven – want sommige middelen worden aangeschaft en worden niet altijd afgeschreven – en het heeft ook met beveiliging te maken en beveiligingsmogelijkheden in het kader van apparatuur waar dat niet allemaal kon. Dat heeft ook te maken met de oude iPads en de nieuwe iPads. Dat heeft ook met software te maken. Zoals u gezien zult hebben, zitten er bij de nieuwere iPads ook nieuwe beveiligingsmodules op zodat het veiliger is. Maar uw boodschap is helder. Ik denk dat we wat dat betreft daar dan even schriftelijk op terugkomen en nog even goed naar de vragen kijken. (..) Gedeputeerde ROMMEL: Over de afschrijvingen en over de iPads wil ik even aangeven dat ik daar schriftelijk op terug zal komen. Dat proberen we voor de commissievergadering Bestuur waar de begroting in wordt behandeld, te doen.
Behandeld inPS
Behandeld in datum10/2/2023
Behandeld in agendaPS-vergadering 02-10-2023 > 9 Tweede begrotingswijziging 2023 (VD-47).
Behandelen inBestuur
Stand van zaken
PortefeuillehouderBeemsterboer, J.
Dijk van, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metCommissie Bestuur 16-10-2023
Afgedaan met tekstvoorstel tbv commissie 16 okt 2023: toezegging afgedaan zie schriftelijke beantwoording ontvangen (zie algemene bijlagen)