Toezeggingen


« Terug


ID2468
OnderwerpBrief Fossielvrij NL inz. ABP investeringen in Fossiele industrie.
Fractie
InhoudNa de brief van Fossielvrij zijn alle werkgevers in IPO-verband het gesprek aangegaan met ABP. De aangeboden toelichting van ABP over duurzame beleggingen werd door de meerderheid als onvoldoende beoordeeld. IPO heeft daarop besloten het verzoek aan ABP ter beoordeling voor te leggen aan de ZPW, samenwerking tussen publieke werkgevers (waterschappen en gemeenten). ZPW ondersteunt dit initiatief en stuurt half juni een brief aan ABP waarin zij wordt opgeroepen om duurzaam te gaan beleggen. Kopie van deze brief zal aan PS worden toegestuurd
Behandeld inEFB
Behandeld in datum4/22/2021
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 22-04-2021 > 5.b ABP: Brief van Fossielvrij nl inz ABP’s investeringen in fossiele industrie (verzoek van C- naar B-agenda).
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 29-11-2021
Afgedaan met tekst