Toezeggingen


« Terug


ID2406
Onderwerp100% versie Woonagenda 2020-2025 ter raadpleging naar cie. RWK
Fractie
InhoudGedeputeerde Loggen zegt toe om alvorens definitieve vaststelling van de Woonagenda 2020-2025 deze ter raadpleging voor te leggen aan de commissie RWK.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum2/10/2020
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 10-02-2020 > 7.a Wonen: Woonagenda (80%-versie), incl. Woonmonitor
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agendaRuimte Wonen en Klimaat 16-04-2020
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metRuimte Wonen en Klimaat 16-04-2020
Afgedaan met tekst