Toezeggingen


« Terug


ID2458
OnderwerpConcrete vragen RES
Fractie
InhoudDesgevraagd zegt de gedeputeerde toe deze situatie schriftelijk aan PS te doen toekomen maar wel met het verzoek om meer concrete vragen voor te leggen. Dhr. Smaling (SP) wil graag weten hoeveel aanvragen binnenkomen voor de omgevingsregeling MRA en van wie deze afkomstig zijn. Waarover moeten voor 1 juli besluiten genomen worden door PS? Hoe staat het met het stappenplan, instructieregels en financiële participatie? Verzocht wordt een duidelijk tijdsplan voor te leggen. Gedeputeerde Stigter verwijst naar de technische briefing over de RES en stelt voor om bij PS de belangrijkste thema’s te inventariseren. Dhr. Smaling (SP) vindt dit een goed voorstel, maar stelt wel prijs op een duidelijk tijdspad. Gedeputeerde Stigter zal ervoor zorgen dat dit aspect onderdeel wordt van de technische briefing over de RES.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum3/15/2021
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 15-03-2021 > 5.c Energie: Advies PelsRijcken over de RES (C-agenda RWK 15-03-2021 - op verzoek van SP naar B-agenda)
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekstIn vergaderingen maart 2021 tm juni 2021