Toezeggingen


« Terug


ID2445
OnderwerpGebiedspaspoort zoekgebieden
Fractie
InhoudPer zoekgebied wordt een gebiedspaspoort gemaakt, niet bij allemaal tegelijk, sommige pas veel later, maar bij een aantal gaan wij ermee aan de slag. Dat betekent dat wij voor een aantal van die gebieden, dus via de gebiedspaspoorten inzicht hebben in welke soorten, of die beschermd zijn, hoe groot is het gebied, wat is de bedoelde opwekking hiervan. Dat zijn gegevens die wij in de RES 1.0 voor een aantal zoekgebieden wel hebben en ik ben altijd bereid om die gegevens te overleggen. Ik wil het misverstand voorkomen dat wij voor alle zoekgebieden het hele rijtje in kaart hebben gebracht, zoals het in de motie stond.
Behandeld inPS
Behandeld in datum10/5/2020
Behandeld in agendaPS-vergadering 05-10-2020 > 10 Concept-Regionale Energiestrategieën -RES- (VD-45).
Behandelen inRWK
Stand van zakenIn de RESviewer staan de gebiedspaspoorten van alle zoekgebieden. Deze geven inzicht in de huidige stand van zaken van het zoekgebied. De gemeenten houden deze gebiedspaspoorten actueel.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 05-07-2021
Afgedaan met tekstAfgedaan met vaststelling RES 1.0 en onderliggende afspraken met gemeenten.