Toezeggingen


« Terug


ID2635
OnderwerpBezien afschrijvingstermijn smartphones
FractieCU
Inhoud"Onze laptops worden afgeschreven in een periode van vijf jaar, onze smartphones worden afgeschreven in een periode van drie jaar." De heer KLEIN (CU): Dank u wel. Het was geen antwoord op mijn vraag. Dus dat laat ik eventjes. Maar ik ben wel wat verrast door het feit dat smartphones in drie jaar worden afgeschreven. Inmiddels geeft bijvoorbeeld Samsung al vijf jaar garantie, vijf jaar updates. Apple doet het volgens mij ook al een hele tijd. Fairphone geeft inmiddels acht jaar. Zouden we niet naar een langere afschrijvingstermijn kunnen gaan? En zo ja, wat is daarvoor nodig? Gedeputeerde BEEMSTERBOER: Ja, ik vind eigenlijk dat de heer Klein wel een punt heeft, dat we wel eens zouden kunnen onderzoeken of daar niet een langere termijn voor gehanteerd kan worden. Dat kan ik natuurlijk niet hier zomaar staande de vergadering doen, maar ik begrijp wel de reden van uw vraag. Dus ik weet even niet hoe ik dat dan zeg. Volgens mij moet ik dan zeggen: ik kom daarop terug. Gedeputeerde ROMMEL: Over de afschrijvingen en over de iPads wil ik even aangeven dat ik daar schriftelijk op terug zal komen. Dat proberen we voor de commissievergadering Bestuur waar de begroting in wordt behandeld, te doen.
Behandeld inPS
Behandeld in datum10/2/2023
Behandeld in agendaPS-vergadering 02-10-2023 > 9 Tweede begrotingswijziging 2023 (VD-47).
Behandelen inBestuur
Stand van zakenTbv commissie 16 okt 2023 schriftelijke beantwoording ontvangen. "Drie jaar is voor de vervanging van telefoons op dit moment ook een goede termijn, al zien we dat de laatste 2-3 jaar Iphones en Samsungs wat sterker lijken te worden en dus mogelijk langer mee zouden kunnen gaan. Om te bepalen of ze ook een vierde jaar mee kunnen gaan, is eerst nader onderzoek nodig." Cie Bestuur 16 okt 2023: Over de vraag van de Partij voor de Dieren zegt hij dat zijn toezegging in de Statenvergadering over langere afschrijvingstermijnen ook sloeg op refurbished gebruik. De heer Klein (ChristenUnie) verwijst naar de memo technische vragen ict-middelen en vraagt of het onderzoek naar langere afschrijvingstermijnen uitgevoerd gaat worden. Gedeputeerde Beemsterboer antwoordt bevestigend op deze vraag.
PortefeuillehouderBeemsterboer, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met tekst