Toezeggingen


« Terug


ID2656
Onderwerpproef videozuil NS Station
Fractie
Inhoudged. Olthof heeft tijdens de cie Ruimte 20 nov 2023 een toezegging gedaan bij afdoen M4-2021. Er zou worden nagegaan wat de stavaza bij de NS is mbt de videohulpzuil en een de uitkomsten uit de pilot op station Alkmaar. Wat doen ze met de ervaringen uit de pilot?
Behandeld inRuimte
Behandeld in datum11/20/2023
Behandeld in agendaCommissie Ruimte 20-11-2023 > 9.b Afdoening motie M4-2021 Behoud servicebalies op stations
Behandelen in
Stand van zakenantwoord: Vanuit de NS geven ze aan dat de proef inmiddels is beëindigd, waarna de videohulpzuil op station Alkmaar is verwijderd. De ervaringen uit deze proef worden door NS meegenomen in hun visie op stationsmiddelen (naar verwachting in Q2 2024 gereed). Waarbij de automaten in de toekomst reisinformatie, verkoop van producten en service, zoals hulp op afstand, geïntegreerd gaan aanbieden.
Portefeuillehouder
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met tekstVanuit de NS geven ze aan dat de proef inmiddels is beëindigd, waarna de videohulpzuil op station Alkmaar is verwijderd. De ervaringen uit deze proef worden door NS meegenomen in hun visie op stationsmiddelen (naar verwachting in Q2 2024 gereed). Waarbij de automaten in de toekomst reisinformatie, verkoop van producten en service, zoals hulp op afstand, geïntegreerd gaan aanbieden.