Raadsvragen

DatumDatum antwoordAfzenderToelichting
 • 5/26/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-93 Vergroten bestuurlijke betrokkenheid bij mogelijke aanleg mountainbike route
 • 5/24/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-92 Overlast van activiteiten op en rond jeugdaccommodatie Buitencentrum ‘De Spar’, Roggelseweg 55, Haelen
 • 4/28/2023
 • 5/9/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-84 Zitting Raad van State 1mei23 behandeling beroep tegen raadsbesluit 26sep17 vaststelling bestemmingsplan ‘Vergroting bouwvlak Karreveld 10’ te Heibloem
 • 4/21/2023
 • 5/2/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-79 Financiering technisch ontwerp sportzaal + integrale aanpak buitenruimte Kindcentrum Leudal West te Ittervoort
 • 4/15/2023
 • 4/18/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-74 Beoogde verwerking antwoordbrief minister van OCW op brief gezamenlijke raadsfracties 3apr23 verzoek steun continuïteit primair onderwijs te Buggenum
 • 4/13/2023
 • 5/23/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-72 Ontwikkelingen in centrum Heythuysen: - Horecavoorzieningen op plein bij kerk
 • - Instelling parkeerverboden bij Porto Maurizio + bij De Tump - Herontwikkeling vml. Rabobankgebouw
 • 4/13/2023
 • 5/16/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-71 Provincie oproepen bij onderhoud (aan of nabij) fietspaden te zorgen voor veiligheid (brom)fietsverkeer
 • 4/13/2023
 • 5/2/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-70 Krantenbericht De Limburger 13apr23 ‘Verlagen dam Lateraal kanaal kansen voor ondernemers’
 • 4/10/2023
 • 5/9/2023
 • Fractie D66
 • 2023-66 Relatie daling boetes rijden onder invloed met frequentie controles door politie basisteam Weert
 • 4/4/2023
 • 4/11/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-59 Door Rijkswaterstaat afgelaste bijeenkomst van 28feb23 hoogwaterbescherming Horn
 • 4/3/2023
 • Fractie D66
 • 2023-58 Gebruik inloopspreekuur ondernemers + Wekelijkse bedrijfsbezoeken college
 • 4/1/2023
 • 5/9/2023
 • Fractie D66
 • 2023-57 Wijze van verstrekking voortgangsinformatie ontwikkelingen Zevenellen Buggenum / Haelen
 • 3/27/2023
 • 5/9/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-55 Regeling huisvesting vluchtelingen en woonurgenten
 • 3/14/2023
 • 4/4/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-53 Toezicht en handhaving naleving voorschriften omgevingsvergunning Autobedrijf Gielen, Stationsstraat 31 in Heythuysen
 • 3/14/2023
 • 4/25/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-52 Legaliteit gebruik garageboxen als overslagpunt post en pakketten
 • 3/13/2023
 • 3/21/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-51 Beoogd gebruik aangevraagde bouw 6 appartementen Meerkamp 8 Heythuysen
 • 3/6/2023
 • 4/11/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-39 Omvang en aanpak illegale activiteiten in buitengebied
 • 3/3/2023
 • 3/28/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-37 Project onderzoek Romeinse villa’s Buggenumse veld
 • 2/24/2023
 • 3/21/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-33 Gesprek met Kuypers Kessel over alternatieve route vrachtverkeer naar grintgat Wijnaerden
 • 2/24/2023
 • 3/21/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-32 Maatregelen tegengaan vestiging of doortocht wolf
 • 2/14/2023
 • 3/7/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-31 Hinder boom Sint Janshof Baexem
 • 2/11/2023
 • 2/28/2023
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • 2023-28 Communicatie over afvalinzamelingsbeleid
 • 2/11/2023
 • 2/28/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-30 Telgegevens scholen basisonderwijs per 1feb22 en 1feb23
 • 2/10/2023
 • 2/14/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-26 over bestemmingsplan RvR Noorderbaan Heythuysen
 • 2/10/2023
 • 3/21/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-27 Communicatie tussen gemeente en dorpsraden
 • 2/9/2023
 • 2/28/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-29 Ontwikkelingen op bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum en Haelen
 • 2/8/2023
 • 3/14/2023
 • Fractie D66
 • 2023-25 Voert Staatsbosbeheer het recreatieschap uit in Leudal
 • 2/1/2023
 • 2/14/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-19 Geschil met V.d. Vorst te Ittervoort nakoming leveringsverplichting overeenkomst 6feb97 inzake twee bouwkavels
 • 1/26/2023
 • 1/31/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-17 Aanpassing tarief n.a.v. stijging woz-waarde woningen Leudal
 • 1/26/2023
 • 2/28/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023 -18 Raadsvraag over treasurystatuut ivm behandeling raadsvoorstel in commissie bestuur en middelen
 • 1/25/2023
 • 2/7/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-15 Woonwagenzaken
 • 1/25/2023
 • 1/30/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-16 vragen tbv commissievergadering Sociaal over stand van zaken 't Maasveld
 • 1/24/2023
 • 2/22/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-14 Huisvesting arbeidsmigranten Santforterstraat 1 in Ittervoort
 • 1/13/2023
 • 3/7/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-10 Vestiging doorstroomhuis / trajecthuis in Europastraat te Kelpen-Oler
 • 1/9/2023
 • 1/31/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-7 Vestiging doorstroomhuis Moveoo + huisvesting arbeidsmigranten in Europastraat Kelpen-Oler
 • 1/8/2023
 • 1/24/2023
 • Fractie D66
 • 2023-6 Wijze van inleveren kerstbomen door ouderen
 • 1/6/2023
 • 1/24/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-5 Onderzoek verplaatsing buslijnen van binnen Roggel naar elders
 • 1/2/2023
 • 1/24/2023
 • Fractie D66
 • 2023-3 Aanvragen eenmalige energietoeslag
 • 12/29/2022
 • 1/24/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-218 Hoger beroep college uitspraak Rechtbank Limburg 24okt22 Landgoed Leudal Haelen
 • 12/28/2022
 • 1/24/2023
 • Fractie D66
 • 2022-216 Nieuwe inzamelingmethode kerstbomen
 • 12/27/2022
 • 1/17/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-215 Collegemededeling 6dec22 positief principestandpunt conceptaanvraag Bormans Zachtfruit BV, Hunselerdijk 7 te Kelpen-Oler huisvestingsvoorziening 120 internationale werknemers aan Veldstraat 9 te Grathem
 • 12/22/2022
 • 1/4/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-214 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen bedrijvenunits locatie Roorveld ongenummerd Heythuysen
 • 12/15/2022
 • 1/24/2023
 • Fractie Samen Verder
 • 2022-210 Gevolgen samenwerking supermarkten Jan Linders + Albert Heijn
 • 12/14/2022
 • 1/10/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-208 Verlening vergunning Stichting O’ASIG oud-en-nieuw feest Maasweg 1 Neer
 • 12/14/2022
 • 1/17/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-209 Aanvragen eenmalige energietoeslag
 • 12/13/2022
 • 12/20/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-204 Kosten speerpuntonderzoeken accountant jaarstukken gemeente Leudal 2018 t/m 2021
 • 12/13/2022
 • 1/3/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-201 Keuze locatie nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur 10jan23
 • 12/13/2022
 • 1/31/2023
 • Fractie D66
 • 2022-203 Overmatige warmte in vergaderruimtes
 • 12/11/2022
 • 12/20/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-200 Basisschool Buggenum
 • 12/8/2022
 • 12/13/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-198 Vestiging supermarkt Aldi in Neer

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.