Raadsvragen

DatumDatum antwoordAfzenderToelichting
 • 11/29/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • raadsvraag 2022-187 over bijdrage aan gemeente voor asielzoekers
 • 11/28/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-186 Bedrijventerrein Zevenellen
 • 11/25/2022
 • Fractie D66
 • 2022-185 Dossieraanvraag Romy van Heur over de Oude Smidse Baexem 10 werkdagen
 • 11/24/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • Raadsvragen Stan Backus over 2022-184 verlichting sportvelden + 10 werkdagen
 • 11/11/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-173 Opknappen tennisbanen TCB Baexem
 • 11/11/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-172 Realiseren dorpshuis Neeritter
 • 11/9/2022
 • 11/23/2022
 • Fractie D66
 • 2022-171 Redenen vertrek ambtenaren + hoe verder vertrek voorkomen
 • 11/8/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-169 Klachtmelding 2jan21 rookoverlast van Verdonschot Wonen en Slapen te Heythuysen
 • 11/5/2022
 • 11/15/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-168 Wachttijd keukentafelgesprekken + behandeltijd aanvragen Wet maatschappelijke ondersteuning
 • 11/2/2022
 • Fractie CDA
 • 2022-165 Raadplegen wegenlegger
 • 11/1/2022
 • 11/7/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-163 Overzicht plaatsing + financiële registratie kosten bladkorven
 • 10/31/2022
 • 11/7/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-162 Begroting 2023 + Meerjarenraming 2024-2026
 • 10/28/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-166 Uitspraak Rechtbank Limburg 24okt22 afwijzing in bezwaar 1dec20 handhavend optreden huisvesting arbeidsmigranten Landgoed Leudal Haelen
 • 10/24/2022
 • 10/25/2022
 • Fractie D66
 • 2022-157 Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd
 • 10/24/2022
 • 11/1/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-159 Begroting 2023 + Meerjarenraming 2024-2026
 • 10/21/2022
 • 11/1/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022 -155 Begroting 2023 + Meerjarenraming 2024-2026
 • 10/20/2022
 • 11/7/2022
 • Fractie CDA
 • 2022-154 Personele bezetting en vervangingsproblematiek primair onderwijs Leudal
 • 10/19/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-151 Intentieovereenkomst tussen Stichting Akkoord! Primair Openbaar te Venlo + gemeente Leudal
 • 10/19/2022
 • 10/25/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-152 Collegeberaadslaging en -besluit 11okt22 beslissing op bezwaar in handhavingsaangelegenheid Aan de Heibloem 21a Heythuysen
 • 10/18/2022
 • 11/1/2022
 • Fractie D66
 • 2022-147 Begroting 2023 + Meerjarenraming 2024-2026
 • 10/17/2022
 • 10/19/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • raadsvragenboek 2022-161 vraag Mart Janssen commissie sociaal 17 oktober over klusbus
 • 10/15/2022
 • 11/1/2022
 • Fractie D66
 • 2022-145 Nodeloos laten branden van binnenverlichting in gemeentehuis
 • 10/13/2022
 • 10/25/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-144 Provinciale woningbouwafspraken met Rijk over periode t/m 2030
 • 10/13/2022
 • 10/25/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-143 Begroting 2023 + Meerjarenraming 2024-2026
 • 10/13/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-142 Overzicht lopende en afgeronde procedures Landgoed Leudal Haelen
 • 10/12/2022
 • 10/18/2022
 • Fractie CDA
 • 2022-141 Onderhoud fietspad langs Leveroyseweg te Heythuysen
 • 10/12/2022
 • 10/25/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-146 raadsvragen Mart Janssen over Wmo verordening
 • 10/12/2022
 • 10/18/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-140 Onteigeningsprocedure t.b.v. Kuypers Kessel in ‘Wijnaerden’
 • 10/11/2022
 • 10/18/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-139 Begroting 2023 + Meerjarenraming 2024-2026
 • 10/7/2022
 • 10/18/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-137 Bedrijvenpark Zevenellen in de uitzending van Zembla
 • 10/7/2022
 • 10/25/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-138 Bedrijvenpark Zevenellen in de uitzending van Zembla
 • 10/3/2022
 • 10/21/2022
 • Fractie D66
 • 2022-136 Gevolgen verleggen busroute Arriva uit centrum Heythuysen naar dorpsrand
 • 9/30/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-132 Keerlus Jagersweg Haelen
 • 9/30/2022
 • 10/11/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-131 Akkervogelbeheer Buggenumse veld 2022
 • 9/30/2022
 • 10/12/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-129 Onteigeningsprocedure t.b.v. Kuypers Kessel in ‘Wijnaerden’
 • 9/30/2022
 • 10/6/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-130 Bewegingsonderwijs leerlingen Heibloem in Meijel
 • 9/30/2022
 • 10/3/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-134 Wijziging Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente Leudal 2022
 • 9/30/2022
 • 11/15/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-133 Beslissing op bezwaar geluidsoverlast bedrijventerrein Ittervoort
 • 9/27/2022
 • 10/18/2022
 • Fractie Samen Verder
 • 2022-128 Termijn plaatsing ondergrondse container voor extra restafval in Grathem
 • 9/26/2022
 • 10/13/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-126 Behouden van gemeenschapshuis La Rochelle te Roggel
 • 9/26/2022
 • 11/1/2022
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • 2022-127 Minder afval, minder gesleep met afval en meer duurzame afvalinzameling
 • 9/23/2022
 • 10/17/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-125 Principeverzoek vergroten agrarisch bouwvlak Sterrebosweg 18 Neer
 • 9/19/2022
 • 9/29/2022
 • Fractie Samen Verder
 • 2022-124 Geschrapte bushalte Beegderweg in Horn
 • 9/19/2022
 • 10/18/2022
 • Fractie Samen Verder
 • 2022-123 Tussentijdse resultaten van per 1jan22 nieuwe afvalinzamelingsbeleid
 • 9/19/2022
 • 9/21/2022
 • Fractie Samen Verder
 • 2022-122 Verdwenen borden duiding historische grens Nunhem
 • 9/13/2022
 • 9/27/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-117 Informatievoorziening naar raad over beheer en onderhoud woonwagens in afgelopen jaren
 • 9/11/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-116 Overzicht aanbestedingen 2018 t/m 2021 grondwerkzaamheden en/of op infrastructureel terrein, zónder inschrijvings- of aanbestedingsprocedure
 • 9/2/2022
 • 9/7/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-113 Aanvraag offerte grondwerkzaamheden nabij Sjans van Naer
 • 9/1/2022
 • 10/3/2022
 • Fractie D66
 • 2022-112 Gebruik parkeerplaats Schoolstraat in Heythuysen voor evenementen
 • 8/31/2022
 • 9/28/2022
 • Fractie Ronduit Open
 • 2022-111 Huisvesting jeugdigen aan Rijksweg in Horn

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.