Raadsvragen

DatumDatum antwoordAfzenderToelichting
 • 9/17/2019
 • 9/20/2019
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • Verlenen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Tegeldeal.nl,Bevelantstraat (ongenummerd) te Roggel 2019-145
 • 9/15/2019
 • Fractie VVD
 • 2019-142 PAS en voortgang woningbouwprojecten
 • 9/9/2019
 • 9/11/2019
 • Fractie VVD
 • 2019-135 Laatste stand van zaken van de woningbouw op en achter de locatie van voormalige disco Geelen in Haelen
 • 9/9/2019
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • 2019-102 Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • 9/5/2019
 • 9/18/2019
 • Progressief Akkoord Leudal
 • 2019-132 Kermissen
 • 9/3/2019
 • 9/5/2019
 • VVD
 • 2019-131 Onderhoud openbare bestratingen
 • 9/3/2019
 • 9/5/2019
 • VVD
 • 2019-130 Onderhoud fietspaden
 • 8/30/2019
 • 8/30/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-129 Collegemededeling 27aug19 over voorwaardelijk collegebesluit verstrekken subsidie aan voetbalvereniging SV Heythuysen t.b.v. led-verlichting
 • 7/23/2019
 • 9/5/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-127 Waarom kunnen raadscommissieleden in iBabs geen besluitenlijsten van collegevergaderingen (meer) raadplegen. 9sep19: Antwoord onvoldoende, vraag staat nog open en aanvullend antwoord nodig.
 • 7/15/2019
 • 7/17/2019
 • Fractie Samen Verder
 • 2019-124 Uitblijven aanleg glasvezel voor Molenbergstraat 15 en 17 in Nunhem
 • 7/15/2019
 • 7/16/2019
 • Fractie D66
 • 2019-122 Achterstallig onderhoud wegberm Schoor Neer
 • 7/10/2019
 • 7/17/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-120 Werkzaamheden N280 Aanleg glasvezel verbindingskabel tussen kernen/gemeenten
 • 7/2/2019
 • 7/8/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-114 Bouw Steeg/Baand te Neer
 • 7/1/2019
 • 7/22/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-113 Bestrijding van de zwarte rat
 • 6/27/2019
 • 7/2/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-112 Exorbitante winsten zorgbedrijven
 • 6/24/2019
 • 7/2/2019
 • Fractie D66
 • 2019-111 Huidige en toekomstige aanpak bestrijding processierups
 • 6/17/2019
 • 6/17/2019
 • Fractie D66
 • 2019-109 Weginspectie
 • 6/13/2019
 • 6/27/2019
 • Fractie CDA
 • Sportaccommodatie Kelpen-Oler
 • 6/13/2019
 • 6/27/2019
 • Fractie CDA
 • Sportaccommodatie te Kelpen-Oler 2019-108
 • 6/13/2019
 • 7/4/2019
 • Fractie Samen Verder
 • Programma aanpak stikstof 2019-104
 • 5/28/2019
 • 6/20/2019
 • Fractie Samen Verder
 • 2019-99 Mooi Buggenum
 • 5/21/2019
 • 5/29/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-96 Dumping afval nabij milieuparkjes
 • 5/20/2019
 • 6/6/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-95 Scholenfusie HIN en locatie
 • 5/17/2019
 • 5/27/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-94 Samen Zorgen Huis
 • 5/16/2019
 • 7/8/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-91 Verkeerssnelheidsanalyse 9-tal wegen + over centrumvisie winkelgebied Heythuysen
 • 5/16/2019
 • 5/20/2019
 • Fractie CDA
 • Vervangingskosten wegennet buitengebied 2019-92
 • 5/15/2019
 • 5/29/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-90 Veiligheid agrarische sector Leudal in relatie tot dierenactivisten Boxtel
 • 5/13/2019
 • 5/14/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-85 Inzichtelijkheid stemmingen in collegevergaderingen
 • 5/13/2019
 • 5/21/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-86 Kunst- en cultuurbeleid
 • 5/13/2019
 • 6/7/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-84 Sociaal domein, besluiten, beroepen, proceskosten, dwangsommen
 • 4/26/2019
 • 5/7/2019
 • fractie Samen Verder
 • Subsidie zwembad 't Ligteveld Neer 2019-73
 • 4/23/2019
 • 4/29/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-72 Stofhinder wegverharding grauwacke
 • 4/16/2019
 • 5/20/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-69 Brief DB BsGW 11apr19 met voorlopige jaarrekening 2018
 • 4/15/2019
 • 4/29/2019
 • Fractie Samen Verder
 • 2019-68 Principebesluit college vestiging tijdelijk hondenpension Veldstraat 4 in Grathem
 • 4/4/2019
 • 4/4/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-62 Dumpingen drugsafval
 • 3/28/2019
 • 4/24/2019
 • Fractie CDA
 • Glasvezel op nieuwe voetballocatie Kelpen-Oler 2019-53
 • 3/25/2019
 • 4/8/2019
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • 2019-51 Uitleg/toelichting op uitgaven zorg doofpot WMO
 • 3/13/2019
 • 3/20/2019
 • Fractie Progressief akkoord Leudal
 • 2019-48 Kap bomenlaan nabij Sniekstraat 6 Hunsel/Haler
 • 3/11/2019
 • 3/19/2019
 • Fractie D66
 • 2019-47 Wel of geen aanleg glasvezelkabel in Molenstraat + Hanssum in Neer.
 • 2/28/2019
 • 3/12/2019
 • Fractie D66
 • Coördinatie AZC 2019-45
 • 2/28/2019
 • 4/16/2019
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • Vragen nav de collegemededeling 26feb19 over verlenen principemedewerking voor starten compostdrogerij en energiecentrale op bedrijventerrein Zevenellen in Haelen 2019-46
 • 2/26/2019
 • 2/28/2019
 • Fractie VVD
 • 2019-39 Hoeveelheid woningen Mariabosch in relatie tot Samen Zorgen Huis, Baexem.
 • 2/26/2019
 • 3/11/2019
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • 2019-40 Vliegenoverlast over 'onafhankelijkheid commissie'
 • 2/25/2019
 • 3/1/2019
 • Fractie D66
 • 2019-37 Nassaurie Grathem
 • 2/20/2019
 • 2/21/2019
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • 2019-35 Persbericht gemeente Leudal - Helpende hand voor Samen Zorgen Huis Leudal 20-02-2019
 • 2/12/2019
 • 2/18/2019
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • 2019-30 Beoogde aanleg buizentracé tussen Sittard en Helmond door rijksoverheid
 • 2/11/2019
 • 2/18/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-28 Beoogde aanleg buizentracé tussen Sittard en Helmond door rijksoverheid
 • 2/11/2019
 • 2/20/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-29 Hulp in de huishouding
 • 2/8/2019
 • 5/17/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-27 Centrumvisie Heythuysen in relatie tot bedrijven-investeringszone
 • 2/5/2019
 • 2/15/2019
 • Fractie Samen Verder
 • 2019-25 Collegemededeling 24jan19 over inschakelen extern bureau voor ontwikkelen visie voor Buggenumse veld

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.