moties

Datum vergaderingFractieOnderwerpStatusDeadlineDatum afdoening
 • 12/12/2019
 • GroenLinks
 • Afschaffen verhuurdersheffing
 • aangenomen
 • 2/26/2020
 • 11/7/2019
 • Combinatie Gemeentebelangen
 • Takkendagen lokaal
 • ingetrokken
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • PvdA
 • Emissievrije voertuigen
 • ingetrokken
 • 12/23/2019
 • 11/7/2019
 • Schuldhulp
 • verworpen
 • 11/7/2019
 • GroenLinks
 • aanschaf regentonnen voor alle inwoners
 • ingetrokken
 • 11/7/2019
 • GroenLinks
 • stimulering van biodiversiteit
 • ingetrokken
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • GroenLinks
 • omgevingswet
 • ingetrokken
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • PvdA
 • Voorzieningenwijzer
 • ingetrokken
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • PvdA
 • Doorfietsroute de Hunebed-As
 • overgenomen
 • 11/7/2019
 • Herplant bomen
 • verworpen
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • Biodiversiteit en natuurlijke waterafvoer stimuleren (operatie Steenbreek).
 • overgenomen
 • 10/31/2019
 • VVD
 • Motie vreemd aan de orde van de dag: Trots op onze boeren
 • aangenomen
 • 10/31/2019
 • 10/31/2019
 • Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)-Drenthe
 • aangenomen
 • 10/31/2019
 • 10/31/2019
 • PvdA
 • P_arkeervoorziening Eekschillersweg
 • ingetrokken
 • 10/31/2019
 • 7/4/2019
 • energiecoach
 • ingetrokken
 • 7/4/2019
 • 6/27/2019
 • Mogelijkheid tot plaatsen kleine windmolens
 • aangenomen
 • 6/27/2019
 • 5/9/2019
 • CDA
 • Motie vreemd aan de orde van de dag Klankbordgroep N34
 • 2/28/2019
 • Motie Nestkastje ter bestrijding van de eikenprocessierups (door het college overgenomen-zie besluitenlijst)
 • ingetrokken
 • 2/28/2019
 • 12/20/2018
 • Combinatie Gemeentebelangen
 • Tegemoetkoming niet-gemeentelijke begraafplaatsen
 • aangenomen
 • 12/20/2018
 • 12/20/2018
 • 11/29/2018
 • D66
 • Mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 in De Broekstreek
 • verworpen
 • 11/29/2018
 • 11/29/2018
 • CDA
 • Wijziging OZB tarief
 • verworpen
 • 11/29/2018
 • D66
 • Gaswinning Noor Drenthe
 • verworpen
 • 11/29/2018
 • 11/8/2018
 • PvdA
 • Klijnsmagelden
 • aangenomen
 • 11/27/2018
 • 11/8/2018
 • Reserve sociaal domein
 • verworpen
 • 11/8/2018
 • GroenLinks
 • Bevriezen tarieven sportaccomodaties
 • ingetrokken
 • 11/8/2018
 • 11/8/2018
 • PvdA
 • Leefbaarheidsfonds
 • verworpen
 • 11/8/2018
 • 11/8/2018
 • Combinatie Gemeentebelangen
 • Betaalbaarheid Jeugdzorg
 • aangenomen
 • 11/8/2018
 • 11/8/2018
 • Combinatie Gemeentebelangen
 • Streef naar VAR op minimaal 3 miljoen
 • aangenomen
 • 11/27/2018
 • 11/8/2018
 • Uitvoering VN Gedrag inzake mensen met een handicap
 • aangenomen
 • 10/18/2018
 • Kinderpardon
 • aangenomen
 • 10/18/2018
 • 9/28/2018
 • Motie inzake burgerparticipatie op locatie
 • verworpen
 • 9/27/2018
 • 6/28/2018
 • Combinatie Gemeentebelangen
 • Aandacht voor Refaja ziekenhuis
 • aangenomen
 • 6/28/2018
 • Combinatie Gemeentebelangen
 • Paasvuur zonder vuur
 • ingetrokken
 • 7/12/2018
 • 5/31/2018
 • GroenLinks
 • Insectvriendelijk milieu begint bij onszelf
 • ingetrokken
 • 5/31/2018
 • 5/31/2018
 • GroenLinks
 • Actief tegengaan oplaten ballonnen
 • aangenomen
 • 1/25/2018
 • GroenLinks
 • Statiegeldalliantie
 • aangenomen
 • 5/31/2018
 • 1/25/2018
 • PvdA
 • Zorg dicht bij de mensen
 • aangenomen
 • 1/25/2018
 • VVD
 • Toegangstaken Sociaaal Domein in een op te richten stichting te organiseren
 • ingetrokken
 • 12/21/2017
 • Motie vreemd aan de orde van de dag geen kandidaats gemeenteraadsleden op stembureaus
 • verworpen
 • 11/9/2017
 • D66
 • Struikelstenen
 • aangenomen
 • 11/9/2017
 • PvdA
 • Cultureel erfgoed
 • aangenomen
 • 11/9/2017
 • vrij WiFi
 • ingetrokken
 • 11/9/2017
 • Geld volgt muziekkind
 • aangenomen
 • 11/9/2017
 • Ondergrondse containers
 • ingetrokken
 • 11/9/2017
 • D66
 • Openbaar subsidieregister
 • verworpen
 • 11/9/2017
 • Combinatie Gemeentebelangen
 • Speelvoorzieningen
 • aangenomen
 • 11/9/2017
 • D66
 • Bijen Vlinders en Kevers
 • verworpen
 • 11/9/2017
 • Motie kind en badwater zoeken zon
 • ingetrokken
 • 11/9/2017
 • Combinatie Gemeentebelangen
 • Buurtpreventieborden
 • aangenomen
 • 11/9/2017
 • PvdA
 • Odensehuis
 • aangenomen