link naar deze pagina

Raadscommissie Welzijn - 19 juni 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Puper

1
Opening
2
Vaststellen agenda en vergaderorde
3
Verslag van de vergadering van 18 februari 2014
4
Rondvraag
5
Voorstel tot wijziging vande statuten van de Stichting Talent; invoering Raad van Toezichtmodel
6
Voorstel conceptbegroting 2015 en technische wijziging gemeenschappelijke regeling Reguionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe
7
Voorstel tot voortzetting preventieve logopedie tot 1 augustus 2016
8
voorstel jaarstukken 2013 en de (voorlopige) begroting 2015 en de meerjaren doorrekening 2016-2018 gemeenschappelijke regeling Reestmond
Wij stellen u voor om als commissie een standpunt in te nemen over een zienswijze en deze stukken niet voor te leggen aan de gemeenteraad.
9
Voorstel jaarverslag en jaarrekening 2013, begroting 2015 en meerjarenperspectief GGd
Wij stellen u voor om als commissie een standpunt in te nemen over een zienswijze en deze stukken niet voor te leggen aan de gemeenteraad.
10
Voorstel Jaarstukken 2013, begrotingswijziging 2014 en meerjarenbegroting 2015 - 2018 van de Intergemeenschappelijke Sociale Dienst Steenwijkerland - Westerveld
Wij stellen u voor om als commissie een standpunt in te nemen over een zienswijze en deze stukken niet voor te leggen aan de gemeenteraad.
11
Ingekomen stukken en mededelingen
11.1
Brief van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
ontvangstdatum: 11 april 2014
Onderwerp: Informatievoorziening aan gemeenten ten behoeve van de transitie AWBZ naar WMO.
Advies: Voor kennisgeving aannemen.
11.2
CNV
ontvangstdatum: 20 maart 2014
onderwerp: Kwaliteit van dienstverlening én de samenleving
voorstel afhandeling: voor kennisgeving aannemen
11.3
Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ontvangstdatum: 12 mei 2014
onderwerp: Rapportage ‘Afspraken en resultaten regionaal arbeidsmarktbeleid’
voorstel afhandeling: voor kennisgeving aannemen
11.4
Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ontvangstdatum: 8 mei 2014
onderwerp: Rapportage handhaving tijdens de dienstverlening
voorstel afhandeling: voor kennisgeving aannemen
11.5
Kinderen in tel
ontvangstdatum: 14 maart 2014
onderwerp: Databoek Kinderen in tel
voorstel afhandeling: voor kennisgeving aannemen
11.6
Kunsten '92
ontvangstdatum: 27 maart 2014
onderwerp: Kunst, Cultuur en Erfgoed
voorstel afhandeling: voor kennisgeving aannemen
11.7
Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk
ontvangstdatum: 15 mei 2014
onderwerp: Gemeente bepalen of lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties betaalbaar blijft
voorstel afhandeling: voor kennisgeving aannemen
11.8
Reumafonds
ontvangstdatum: 11 maart 2014
onderwerp: 10 reumavriendelijke aanbevelingen voor gemeenten
voorstel afhandeling: voor kennisgeving aannemen
11.9
Vereniging Openbare Bibliotheken
ontvangstdatum: 15 april 2014
onderwerp: Bibliotheekwet
voorstel afhandeling: voor kennisgeving aannemen
11.10
Gemeenteraad Heerlen
ontvangstdatum: 13 mei 2014
onderwerp: Motie Kinderpardon
voorstel afhandeling: voor kennisgeving aannemen
11.11
Gemeenteraad Oostzaan
ontvangstdatum: 10 maart 2014
onderwerp: Bezuinigingen chronisch zieken en gehandicapten
voorstel afhandeling: voor kennisgeving aannemen
12
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Er is geen schriftelijke informatie
13
Informatie van het college over verbonden partijen
Er is geen schriftelijke informatie
14
Sluiting