Ingekomen Post

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 4/16/2024
 • Brief vertraging goedkeurende accountantsverklaring SSC Ons
 • SSC-ONS
 • J.T. Boonstra
 • 4/15/2024
 • Begrotingswijziging 2024 GGD
 • GGD
 • J.T. Boonstra
 • 4/15/2024
 • Jaarstukken GGD Drenthe 2023
 • GGD
 • J.T. Boonstra
 • 4/15/2024
 • Zienswijze aanvulling Valderse III d.d. 15-4-2024
 • Litjens Advocatuur
 • R. Masselink
 • 4/12/2024
 • Ontwerpbegroting 2025 RUD Drenthe
 • RUD
 • H. Jager
 • 4/12/2024
 • Nieuwe voorzitter RvT VOMEO
 • Stad en Esch Meppel
 • J.T. Boonstra
 • 4/11/2024
 • CONCEPT JAARSTUKKEN VRD 2023-HQ
 • Veiligheidsregio Drenthe
 • J.T. Boonstra
 • 4/11/2024
 • Aanbiedingsbrief jaarrekening 2023 begroting 2025
 • Recreatieschap Drenthe
 • J.T. Boonstra
 • 4/9/2024
 • (Concept) Herziene begroting 2024 (t.b.v. gemeenteraden)
 • Reestmond
 • J.T. Boonstra
 • 4/9/2024
 • Besluitenlijst AB VRD 6 december 2023_ def
 • Veiligheidsregio Drenthe
 • H. Jager
 • 4/9/2024
 • Informatienota Raden en Staten Regio Deal Regio Zwolle - proces van dealmaking
 • Regio Zwolle
 • J.T. Boonstra
 • 4/9/2024
 • (Concept) Jaarrekening 2023 Reestmond (t.b.v. college en gemeenteraad)
 • Reestmond
 • J.T. Boonstra
 • 4/9/2024
 • Ontwerpbegroting Reestmond 2025 en meerjarendoorrekening 2026-2028 (t.b.v. college en gemeenteraad)
 • Reestmond
 • J.T. Boonstra
 • 4/8/2024
 • Gebruik bestrijdingsmiddelen achter Roosjenschool
 • Burger
 • R. Masselink
 • 4/8/2024
 • Bollenteelt nabij basisscholen Diever
 • Burger
 • R. Masselink
 • 4/5/2024
 • ontwerpbegroting GGD Drenthe 2025
 • GGD
 • J.T. Boonstra
 • 4/5/2024
 • Uitnodiging Mayors for Peace
 • Mayors for peace
 • H. Jager
 • 4/4/2024
 • Concept protocol-RvO RK MSSW
 • Rekenkamer
 • 4/3/2024
 • Verslag Havelte - PowerField
 • burger
 • H. Doeven
 • 3/27/2024
 • Kaderbrief, Jaarverslag, Begrotingswijziging 2024 en Ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028
 • Publiekvervoer Groningen Drenthe
 • H. Jager
 • 3/26/2024
 • Rekenkamer OWO Lokaal armoedebeleid - brf aan buurgemeenten
 • \Rekenkamer Ooststellingwerf, Weststellingerwerf en Opsterland
 • J.T. Boonstra
 • 3/20/2024
 • Informatie over programma Duurzame Bollenteelt Drenthe bereikt merendeel inwoners Westerveld - Duurz
 • Trendbureau Drenthe
 • R. Masselink
 • 3/19/2024
 • Bestuurlijke samenwerking VOMEO Promes Meppel Westerveld
 • Promes
 • J.T. Boonstra
 • 3/18/2024
 • Verduurzaming en groot onderhoud Over Entinghe
 • Stichting Beheer Over Entinghe
 • H. Doeven
 • 3/18/2024
 • Handhavingsverzoek
 • Meten = Weten
 • R. Masselink
 • 3/12/2024
 • Voorjaarsbrief Lelylijn_120324
 • Lelylijn
 • H. Doeven
 • 3/5/2024
 • Voornemens voordracht A. Schoenmaker als nieuwe wethouder
 • DSW
 • H. Jager
 • 3/4/2024
 • Nationale ombudsman_Hoe eerder hoe beter_28 februari 2024
 • Nationale ombudsman
 • 2/28/2024
 • Prangende vraag inz brief aan Koning
 • VPPG
 • 2/23/2024
 • Focusbrief voor gemeenten van Alzheimer
 • Alzheimer Nederland
 • J.T. Boonstra
 • 2/15/2024
 • Sociaalwerk in de overlevingsstand
 • Welzijn Mensenwerk
 • J.T. Boonstra
 • 2/13/2024
 • Presentatie Dorpshuis Over Entinghe
 • Bestuur Over Entinghe
 • 2/9/2024
 • Trots op de Drentse Voedselbossen
 • Drentse Voedselbossen en Voedselbosloket
 • R. Masselink
 • 2/8/2024
 • Aanvraag werkbezoek Restaurant Hartenlust op korte termijn
 • Burger
 • H. Doeven
 • 2/6/2024
 • Camping Hesselte
 • burger
 • H. Doeven
 • 2/6/2024
 • Brief mbt brandweerkazerne Havelte
 • Dorpsbelangen Havelte
 • H. Jager
 • 2/5/2024
 • Kadernota 2025 Reestmond
 • Reestmond
 • J.T. Boonstra
 • 2/5/2024
 • Zienswijze natuur- en milieuorganisaties ontwerpbestemmingsplan Torentjeshoek
 • Natuur en Milieu federatie Drenthe
 • R. Vedder
 • 2/2/2024
 • Reactie nav eerder bezwaar tegen invoering Diftar
 • burger
 • H. Doeven
 • 1/30/2024
 • Raadsbrief vorm geven aan bindend adviesrecht
 • Gemeente Westerveld
 • H. Doeven
 • 1/29/2024
 • Motie oproep informateur en onderhandelende partijen
 • Raden in Verzet
 • 1/26/2024
 • Voorgestelde nieuwe EU regelgeving
 • Stichting EHS
 • R. Vedder
 • 1/26/2024
 • Financieel toezicht vorm en bevindingen 2024
 • Provincie Drenthe
 • J.T. Boonstra
 • 1/26/2024
 • Grotere overlevingskans bij 30km
 • -
 • H. Doeven
 • 1/25/2024
 • Week voor het vergeten kind - brief aan wethouder
 • Stichting Het vergeten kind
 • J.T. Boonstra
 • 1/19/2024
 • DNA Partijbeginselen Democratisch Nederlands Appèl
 • Democratisch Nederlands Appel
 • H. Jager
 • 1/15/2024
 • De opwarming van de Aarde zet door
 • burger
 • H. Doeven
 • 1/8/2024
 • Verzoekschrift aan de raadsleden en college van B&W van de gemeente Westerveld inz Diftar
 • burger
 • H. Doeven
 • 1/8/2024
 • Ontslag brief Roel Vedder
 • R. Vedder
 • H. Jager
 • 1/5/2024
 • Noodkreet bewoner Hesselte (2)
 • bewoner
 • J.T. Boonstra