link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 maart 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:28
Voorzitter: mevrouw D.H. Schmalschläger

1 19:30
Opening
2 19:31
Vaststellen agenda
3 19:32
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 14 februari 2023
4 19:33
Verlenen toestemming aan college voor toetreding tot gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg te Roermond + overdragen uitvoering gemeentelijke geografische taken + opheffen bestuursovereenkomst Expertisecentrum Geo gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert
5 19:34
Onttrekken 10 openbare parkeerplaatsen, inclusief toerit, aan openbaarheid vóór voormalig gemeentehuis, Kraakstraat 2, in Hunsel
6 19:35
Verwerken saldi Decembercirculaire 2022
7 19:50
Vaststellen zienswijze over kaderbrief 2024-2027 Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord te Venray
8 20:05
Vaststellen bestemmingsplan ‘Markt 8(a) te Grathem’
9 20:25
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
10 20:26
Mededelingen
11 20:27
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.