link naar deze pagina

Raadsinformatiebijeenkomst - 1 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevrouw D.H. Schmalschläger
Toelichting: Openbare raadsinformatiebijeenkomst
'De première' t.b.v. conceptbegroting 2020 en -meerjarenraming 2021-2023

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.