link naar deze pagina

PS-vergadering - 8 november 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: BERAADSLAGENDE VERGADERING (HYBRIDE)

Online live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is vanwege aangescherpte coronamaatregelen gesloten.

Uitloop van deze beraadslagende vergadering is op 15-11-2021 om 13.00 uur.

NB: alle vergaderstukken en ingediende moties/amendementen zijn alleen bij deze beraadslagende vergadering gevoegd.

Na vergadering online:
. ingediende moties en amendementen bij punten 2 en 9a;
. geamendeerde voordracht-besluit Begroting (nr. 57-2021) bij punt 9;
. geamendeerde begroting 2022 bij punt 9;
. besluitenlijst PS 8 en 15 november;
. notulen PS beraadslagend en besluitvormend van 8 november 2021.
Bundel:
pdf Agendabundel (82.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Beëdiging en installatie duo-commissieleden PvdA en D66.
3.a
(in besluitvormende vergadering) Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
(in besluitvormende vergadering) Vaststelling notulen van de vergadering van 11 oktober 2021.
5
(in besluitvormende vergadering) Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
(in besluitvormende vergadering) Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
(in besluitvormende vergadering) Voortgangslijst van moties.
8
(in besluitvormende vergadering) Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
8.a
(in besluitvormende vergadering) Versterking kapitaalstructuur Alliander (VD-61).
8.b
(in besluitvormende vergadering) Actualisatie financiële verordening Provincie Noord-Holland 2021 (VD-63).
8.c
(in besluitvormende vergadering) Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2022-2029 (VD-58).
8.d
(in besluitvormende vergadering) Verklaring van geen bedenkingen uitgebreide omgevingsvergunning ETW en werkstroken (N241) A.C. de Graafweg (VD-62).
9
Begroting 2022 en Memorie van Antwoord (VD-57).
Stemming ingediende moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.
9.a
Ingediende moties en amendementen bij Begroting 2022.
pdf A29-2021 AANGENOMEN PvdD Achteruitgang biodiversiteit niet gestopt (122KB)
pdf A30-2021 AANGENOMEN PvdD Omgevingsfactoren (125KB)
pdf M187-2021 AANGENOMEN CDA-SP-CU-JA21 toekomstperspectief sport (112KB)
pdf M192-2021 AANGENOMEN PvdD JA21 SP D66 Ecologie en natuur bij nieuwe organisatie Hollandse waterlinies (159KB)
pdf M214-2021 AANGENOMEN GL-PvdD-SP-D66-CDA blakende bollen (166KB)
pdf M215-2021 AANGENOMEN PvdA-D66-GL-PvdD-SP-CU-DENK Energiearmoede in kaart brengen (282KB)
pdf M216-2021 AANGENOMEN PvdA-CDA-SP-PvdD-DENK jongerenperspectief op bereikbaarheid (153KB)
pdf A31-2021 VERWORPEN CU-SP woningparagraaf (485KB)
pdf M184-2021 INGETROKKEN JA21 financieel toekomstbeeld stelpost verbeter en uitbreidingsinvesteringen (88KB)
pdf M185-2021 VERWORPEN CDA-SP-CU-JA21 Dorpswerk NH (108KB)
pdf M186-2021 VERWORPEN CDA-SP-CU-JA21 Sportservice NH (107KB)
pdf M188-2021 VERWORPEN PvdD-SP het 1,5 graad C minimaal als maat hanteren (165KB)
pdf M189-2021 AANGEHOUDEN PvdD SP CU CO2-reductiecijfers per sector (201KB)
pdf M190-2021 VERWORPEN PvdD Milieuorganisaties betrekken bij verbeteren waterkwaliteit (135KB)
pdf M191-2021 VERWORPEN PvdD Indicator biologische bollen toevoegen aan begroting (157KB)
pdf M193-2021 AANGEHOUDEN PvdD-SP Actualiseren milieuvergunningen bedrijven van Schiphol (141KB)
pdf M194-2021 AANGEHOUDEN PvdD JA21 Meer financieel toezicht op Waterschappen (172KB)
pdf M195-2021 INGETROKKEN PvdD-JA21-SP Inventarisatie realisatie natuurinclusieve woonwijken en bedrijventerreinen (155KB)
pdf M196-2021 AANGEHOUDEN PvdD JA21 CU Boost Groene Schoolpleinen (183KB)
pdf M197-2021 VERWORPEN PvdD-SP Economie binnen ecologische grenzen (170KB)
pdf M198-2021 AANGEHOUDEN PvdD Aanrijdingen met wilde dieren voorkomen (137KB)
pdf M199-2021 VERWORPEN PvdD SP Betere naleving soortenbescherming Wet natuurbescherming (167KB)
pdf M200-2021 AANGEHOUDEN PvdD Eén fte boost dierenwelzijn (137KB)
pdf M201-2021 VERWORPEN PvdD-PVV Handreiking schuilgelegenheid weidedieren (188KB)
pdf M202-2021 AANGEHOUDEN PvdD-PVV Investeer in slimme niet-dodelijke methoden. (169KB)
pdf M203-2021 VERWORPEN PvdD Schuilgelegenheid weidedieren combineren met landschapselementen als houtwallen (162KB)
pdf M204-2021 VERWORPEN PVV-FvD Uitspreken tegen samenleving ontwrichtende coronamaatregelen (142KB)
pdf M205-2021 VERWORPEN PVV-FvD Gemeenten verzoeken geen prioriteit geven inzake handhaven coronamaatregelen (144KB)
pdf M206-2021 VERWORPEN.PVV-FvD Geen draagvlak coronatoegangsbewijs werknemers provincie NH (129KB)
pdf M207-2021 VERWORPEN SP-CDA-JA21 Integraal beleidsdocument leefbaarheid kleine kernen (473KB)
pdf M208-2021 AANGEHOUDEN SP-PvdD Stikstof (364KB)
pdf M209-2021 VERWORPEN SP-JA21 Versnellen aanpak fietsknelpunten in Noord-Holland (505KB)
pdf M210-2021 VERWORPEN SP Wat niet failliet mag gaan moet publiek blijven (98KB)
pdf M211-2021 AANGEHOUDEN CDA CU Toiletvoorzieningen (486KB)
pdf M212-2021 AANGENOMEN CU-GL-D66-CDA-SP-PvdA pontveren Ilpendam en Spaarndam (654KB)
pdf M213-2021 INGETROKKEN DENK-PvdD-SP Pilot met energieconciërges (145KB)
10
Schorsing beraadslagende vergadering tot 15 november a.s.