link naar deze pagina

Presidium - 23 mei 2022

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 10:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Bundel:
pdf Agendabundel (2.1MB)

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
2.a
Conceptverslag presidiumvergadering 4 april
3
Lijst met actiepunten en LTA
4.a
Conceptagenda PS 23 mei 2022
4.b
Laatste voorbereidingen PS
4.c
Lijst moties en memo presidium - afdoeningsvoorstellen moties
4.d
Lijst ingekomen stukken PS
5.a
Terugblik vergadering 4 april
5.b
Vooruitblik vergadering 4 juli (en uitloop 11 juli)
6
Memo Voordracht benoeming voorzitter en plv. voorzitter commissie EFB en voordracht aanwijzen lid werkgeverscommissie
7
Memo Gevolgen overstap Statenlid van fractie VVD naar fractie JA21
8
Memo Wijziging vlekkenplan Statenzaal
9
Memo Referendum vervolg na besluitvorming over kennisgevingen door PS
10
Memo Campagne Statenverkiezingen 2023
11
Memo Evaluatie What's Next en voorstel voor vervolg
12
Memo PS budgetten t/m 1 mei en bijramingen Zomernota
13
Rondvraag
14
Sluiting