Moties


« Terug


ID245
Startdatum11/4/2020
AgendapuntRaadsvergaderingen 2018-2022 04-11-2020 > 7 Z/20/365174 Herstelplan COVID19: sociaaleconomische injectie Zevenaar
TitelLiemers Kunstwerk (M1)
StatusAanvaard
Fractie(s)D66
Portefeuillehouder(s)C.M. Koers-de Graaf
Streefdatum afdoening
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichting- Over 2020 hebben wij Kunstwerk! aanvullend gesubsidieerd om het tekort op de bedrijfsvoering, ontstaan door de beperkende maatregelen t.g.v. corona, te compenseren. - Wij stemmen hierover tevens af met de andere Liemerse gemeenten, zodat we allemaal bijdragen. - We zijn coulant omgegaan met de prestatieafspraken over 2020. - Ook in 2021 houden wij een vinger aan de pols en hebben wij de mogelijkheid om compensatiegelden ontvangen van het rijk in te zetten om Kunstwerk! verder te ondersteunen mocht daar aanleiding toe zijn.
Bijlage(s)AANVAARD M 1. Motie D66 Liemers Kunstwerk
Datum afdoening6/17/2021