Moties


« Terug


ID255
Startdatum11/25/2020
AgendapuntRaadsvergaderingen 2018-2022 26-11-2020 > 6.a Motie SP en Lokaal Belang raad houdt handen aan het stuur (GR Regio Arnhem Nijmegen)
TitelRaad houdt handen aan het stuur (GR Regio Arnhem Nijmegen)
StatusAanvaard
Fractie(s)SP
Lokaal Belang
Portefeuillehouder(s)L.J.E.M. van Riswijk
Streefdatum afdoening7/1/2021
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichting24-12-2020: De motie wordt meegenomen naar de eerste bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband. Daarin komen ook de moties van andere gemeenteraden aan de orde en wordt de verdere aanpak afgesproken. Zodra bekend, wordt de raad geïnformeerd. 21-07-2021: Het algemeen bestuur heeft op 13 januari 2021 besloten om deze keuzes over te laten aan de regioagendacommissie zelf. De regioagendacommissie heeft een eigen reglement van orde opgesteld waarin deze onderwerpen zijn opgenomen. Na een jaar zal een evaluatie plaatsvinden waarna kan worden bezien of een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling wenselijk is. Vooralsnog is daarom besloten om de gemeenschappelijke regeling niet aan te passen. De evaluatie zal begin 2022 afgerond zijn, ruim voordat de verkiezingen plaats vinden. Conclusie: Alle opmerkingen uit de verschillende moties in deze categorie zijn behandeld in de regioagendacommissie en zo mogelijk overgenomen in het reglement van orde van de regioagendacommissie. Hiermee worden de motie beschouwd als opgevolgd.
Bijlage(s)AANVAARD Motie SP en Lokaal Belang raad houdt handen aan het stuur (GR Regio Arnhem Nijmegen)
2021-GMDB-28 - Brief Gemeenten inzake beantwoording moties regioagendacommissie d.d. 20-07-21.pdf
Datum afdoening7/21/2021