Moties


« Terug


ID332
Startdatum11/2/2022
AgendapuntRaadsvergaderingen 2022-2026 02-11-2022 > 4 Z/22/419206 Meerjarenbegroting 2023-2026
TitelM8 MJB LED Verlichting buitensportaccommodaties
StatusAanvaard
Fractie(s)GroenLinks
Lokaal Belang
PvdA
VVD
D66
CDA
Portefeuillehouder(s)A.M. Boone
B.M. Kagei
Streefdatum afdoening5/31/2023
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichting9 maart 2023: omdat het inspectierapport pas op 6 maart is ontvangen kon geen integrale afstemming meer plaatsvinden van de voorstellen en wordt de raadscyclus van 26 april niet meer gered. Het raadsvoorstel komt dus in mei. Behandeld in commissie en raad van mei 2023 en raad heeft ingestemd met het raadsvoorstel.
Bijlage(n)AANVAARD M8 Motie GL LB PvdA VVD D66 CDA LED Verlichting buitensportaccommodaties
Datum afdoening5/31/2023