Moties


« Terug


ID336
Startdatum11/23/2022
AgendapuntRaadsvergaderingen 2022-2026 23-11-2022 > 9 Z/22/432253 Noodfonds
TitelSteunfonds bedrijven
StatusAanvaard
Fractie(s)VVD
Lokaal Belang
Portefeuillehouder(s)A.M. Boone
Streefdatum afdoening1/27/2023
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichting15-12-2022: De Regeling Energietoeslag voor ondernemers wordt op 10 januari ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Zie ook stand van zaken toezegging nr. 230. De raad wordt hierover d.m.v. een RIB geïnformeerd. 01-02-2023: besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 1 februari 2023
Bijlage(n)Motie VVD LB Steunfonds Bedrijven - Kopie.docx
Datum afdoening2/1/2023