Moties


« Terug


ID267
Startdatum12/16/2020
AgendapuntRaadsvergaderingen 2018-2022 17-12-2020 > 12.b Motie raadsbreed Red de bij
TitelRed de bij
StatusAanvaard
Fractie(s)CDA
D66
GroenLinks
Lokaal Belang
PvdA
SP
VVD
Sociaal Zevenaar
Portefeuillehouder(s)B.M. Elfrink
Streefdatum afdoening7/7/2021
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingVoor de uitvoering van de motie red de Bij gaan we geld aanvragen via de kadernota voor ecologisch bermbeheer in het buitengebied. Daarnaast zullen we periodiek aandacht schenken/de communicatie zoeken bij projecten die positief zijn voor de bij. Denk aan de bloeiende bermen in de zomer. Maar ook aan nieuwe projecten die positief zijn voor de bij. Denk aan inzaaien van bermen met kruiden, als ook contacten versterken met de imkervereniging. Inmiddels zijn de volgende acties uitgevoerd: • Vanaf 2022 wordt een groot deel van de bermen in het buitengebied ecologisch beheerd. Hiervoor is € 50.000 euro beschikbaar gesteld. • Bij nieuwe aanleg van groen is rekening gehouden met het versterken van de biodiversiteit. De volgende groengebieden zijn ingeplant met inheems plantmateriaal en ingezaaid met kruiden: - Floor Popveld -Vierkenshof -Panoven park -Enghuizen, ecologisch wig/middengebied • Bermen en dijktaluds zijn gefaseerd gemaaid, zodat er altijd bloeiende planten over blijven gedurende het gehele seizoen. Gefaseerd maaien heeft een positief effect op de bijenstand en is gunstig voor de instandhouding van vlinders en andere insecten. • Realisatie Bijenstal in park Panoven door Imkervereniging Liemers. Gemeente en imkervereniging trekken gezamenlijk op om biodiversiteit in de omgeving te versterken door in het voorjaar terrein met kruiden in te zaaien. • Het beleid voor natuurlijker groen is uitgangspunt bij nieuwe in- en uitbreidingsplannen.
Bijlage(s)AANVAARD Motie raadsbreed Red de Bij
Datum afdoening11/1/2021