Moties


« Terug


ID317
Startdatum7/6/2022
AgendapuntRaadsvergaderingen 2022-2026 06-07-2022 > 12 Moties vreemd aan de orde van de dag
TitelStikstof
StatusAanvaard
Fractie(s)Ons Zevenaar
Portefeuillehouder(s)A.M. Boone
Streefdatum afdoening1/27/2023
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichting01-11-2022: Binnenkort wordt het gesprek met de laatste agrariër gevoerd. Hierna volgt er door de wethouder een korte mondelinge terugkoppeling aan de raad. 15-12-2022: De raad zal via een Raadsinformatiebrief een terugkoppeling krijgen van de gesprekken met de agrariërs. 14-02-2023: Op 8 februari 2023 is de Raad via een RIB (2023-013) geïnformeerd. Hiermee is de toezegging afgedaan.
Bijlage(n)AANVAARD Motie Lijst 10 Stikstof
Getekende RIB 2023-013 Motie Stikstof 6 juli 2022
Datum afdoening2/8/2023