Moties


« Terug


ID308
Startdatum1/24/2022
AgendapuntRaadsvergaderingen 2018-2022 26-01-2022 > 11.a Motie raadsbreed steunfonds winkeliers en horeca
TitelSteunfonds winkeliers en horeca
StatusAanvaard
Fractie(s)CDA
D66
GroenLinks
Lokaal Belang
PvdA
Sociaal Zevenaar
SP
VVD
WijZZ
Portefeuillehouder(s)A.M. Boone
Streefdatum afdoening3/31/2022
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingToezegging in de vergadering bij de behandeling van deze motie: portefeuillehouder komt nog terug op mogelijkheden voor een generieke vrijstelling voor ondernemers die tussen wal en schip geraken en die niet voor landelijke regelingen in aanmerking komen. 03-05-2021: Op 20 april jl. heeft de raad het Noodherstelfonds vastgesteld.
Bijlage(n)AANVAARD Motie raadsbreed steunfonds winkeliers en horeca
Datum afdoening4/20/2022