Moties


« Terug


ID323
Startdatum9/21/2022
AgendapuntRaadsvergaderingen 2022-2026 21-09-2022 > 11 Z/22/420725 Beschikbaar stellen bestemmingsreserve voor het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - extra inzet
TitelMotie D66 Warmtenet Angerlo (TOEZEGGING)
StatusVerworpen
Fractie(s)D66
Portefeuillehouder(s)B.M. Kagei
Streefdatum afdoening
Stand van zakenVerworpen
Stand van zaken toelichting19-10-2022: Rectificatie 19 oktober 2022: De stemming is op 21 september jl. niet rechtsgeldig verlopen, omdat er twee keer gestemd is. De uitslag van de eerste stemming is derhalve geldig (verworpen in plaats van aanvaard): de motie is VERWORPEN in de vergadering van 21 september 2022, met de aantekening dat de fractie van het CDA voor had willen stemmen. TOEZEGGING: wel heeft college aangegeven in de geest van de motie om tafel te gaan met Angerlo Aardgasvrij. 11-10-2022: T.a.v. punt 1: De draagvlakmeting wordt in het proces (wijktransitieplan Angerlo Aardgasvrij) uitgevoerd. De verwachting is dat medio Q1 2023 de resultaten bekend zijn. T.a.v. punt 2: De koppeling van warmteprijs met de gasprijs is niet iets waar de gemeente een rol in kan spelen. Dit wordt (of moet) landelijk (worden) geregeld. Hiermee is dit punt van de motie afgedaan.
Bijlage(n)VERWORPEN Motie D66 warmtenet Angerlo (rectificatie 221019)
Datum afdoening10/19/2022