Moties


« Terug


ID309
Startdatum1/25/2022
AgendapuntRaadsvergaderingen 2018-2022 26-01-2022 > 11.b Motie Lokaal Belang, SP, CDA, D66, WijZZ, PvdA, Sociaal Zevenaar en VVD aanleg Noordtak Betuweroute
TitelAanleg Noordtak Betuweroute
StatusAanvaard
Fractie(s)CDA
D66
Lokaal Belang
Sociaal Zevenaar
SP
WijZZ
PvdA
VVD
Portefeuillehouder(s)A.H.M. Albers
Streefdatum afdoening5/16/2022
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingBeslispunten 4 en 5: de motie is op 2 februari 2022 door de griffie doorgestuurd naar de fracties van de Tweede Kamer, de Groene Metropoolregio en de gemeenten van de Regio Achterhoek 04-07-2022: Wij blijven als gemeente Zevenaar de ontwikkelingen m.b.t. de Noordtak op de voet volgen. Dit doen wij door aangesloten te blijven bij het ‘kopgroep Spoor’ overleg van de Groene Metropoolregio. In dit overleg worden de laatste ontwikkelingen m.b.t. personenvervoer en goederenvervoer als eerste besproken en informatie gedeeld. Bij nieuwe ontwikkelingen zal de Raad worden geïnformeerd.
Bijlage(n)AANVAARD Motie Lokaal Belang, SP, CDA, D66, WijZZ, PvdA, Sociaal Zevenaar en VVD aanleg Noordtak Betuweroute
Uitkomsten_Landelijke_OV-_en_Spoortafel_16_juni_2022
Datum afdoening7/4/2022