Moties


« Terug


ID274
Startdatum2/24/2021
AgendapuntRaadsvergaderingen 2018-2022 24-02-2021 > 7.c Motie vreemd CDA en Lokaal Belang inzake opvang statushouders/vergunninghouders
TitelOpvang statushouders/vergunninghouders
StatusAanvaard
Fractie(s)Lokaal Belang
CDA
Portefeuillehouder(s)B.M. Elfrink
Streefdatum afdoening12/31/2021
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingHet college heeft met een brief gericht aan het Ministerie van J&V aandacht gevraagd voor de knelpunten in de huisvesting van statushouders in relatie tot de krapte op de woningmarkt. De raad is hierover geïnformeerd met bijgevoegde raadsinformatiebrief (ingekomen stuk in de raad van 24 november 2021). De motie is hiermee afgedaan.
Bijlage(s)AANVAARD Motie vreemd CDA en Lokaal Belang opvang statushouders-vergunninghouders
RIB 2021-084 Motie opvang statushouders vergunninghouders
Datum afdoening11/8/2021