Moties


« Terug


ID289
Startdatum6/3/2021
AgendapuntRaadsvergaderingen 2018-2022 03-06-2021 > 20.b Motie Lokaal Belang vreemd bijenkasten
TitelBijenkasten
StatusAanvaard
Fractie(s)Lokaal Belang
Portefeuillehouder(s)C.M. Koers-de Graaf
Streefdatum afdoening5/30/2022
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichtingBelastingen: Het onderdeel in de motie om voor bepaalde kleine bouwwerken (dierenverblijven) geen leges te heffen is verwerkt in de legestabel 2022. VTH: Het onderdeel vereenvoudigen vergunningstraject bijenkorf of bijenkast: het huidige vergunningstelsel onder de Wabo zijn landelijke criteria. Ook bijenkasten-korven zijn in diverse omstandigheden vergunningsvrij te plaatsen. Jurisprudentie is daar helder wat er wel-niet mag op dit vlak. De mogelijkheden binnen de Omgevingswet zullen maximaal worden benut. Het onderdeel mbt het niet als bouwwerk aanmerken van bijenkasten: dit betreffen landelijke Wabo-criteria. Lokaal kunnen op dit vlak geen kaders worden gesteld. BOR: Het onderdeel onderzoek aanvullende stimuleringsregels om biodiversiteit te versterken: dit onderzoek vraagt meer tijd, komen we mei 2022 op terug.
Bijlage(s)Motie vreemd Lokaal Belang Bijenkasten
Datum afdoening