Amendementen


« Terug


Datum11/27/2019
AgendapuntRaadsvergaderingen 2018-2022 27-11-2019 > 5 Raadsvoorstel Warmtetransitie visie Zevenaar (Z/18/312893)
TitelUitvoering Warmtetransitie visie Zevenaar
StatusVerworpen
Fractie(s)VVD
ToelichtingDe ondergetekende stelt volgend amendement voor bij voorstel Warmtetransitie visie Zevenaar (Z/18/312893); De raad besluit: 1. De Warmtetransitie visie Zevenaar (nr. 922928) vast te stellen. wordt gewijzigd in: 1. De Warmtetransitie visie Zevenaar (nr. 922928) vast te stellen, waarbij in de uitwerking en de uitvoering gelijke tred wordt gehouden met het landelijk regeringsbeleid en tempo voor het realiseren van de energietransitie.
Bijlage(s)VERWORPEN Amendement VVD uitvoering Warmtetransitie visie Zevenaar