Toezeggingen


« Terug


ID146
Startdatum12/3/2020
AgendapuntCommissie Middelen 2018-2022 03-12-2020 > 7 Z/20/370383 Belastingverordeningen 2021
ToezeggingBij het eerstvolgende collegeoverleg zal gekeken worden of het mogelijk is om per verordening te stemmen.
PortefeuillehouderN. van Dellen
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingDe griffie zal hier halverwege het jaar samen met de afdeling Financiën naar kijken. 12/11 in de raadsvergadering van 22 december 2021 zal per verordening gestemd worden
Streefdatum afdoening11/1/2021
Datum afdoening11/12/2021