Toezeggingen


« Terug


ID174
Startdatum5/20/2021
AgendapuntCommissie Middelen 2018-2022 20-05-2021 > 5 Z/21/386071 1e Voortgangsrapportage 2021
ToezeggingDe portefeuillehouder heeft de raad toegezegd om op papier te zetten welke bezuinigingen er behaald zijn.
PortefeuillehouderN. van Dellen
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingToelichting: voor de begroting zijn de bezuinigingen Verbonden Partijen op ‘0’ gezet, omdat je er niet mee kan rekenen, ze zijn ‘boterzacht’. We hebben wel een inspanningsverplichting, maar je hebt alle partijen die in een verbonden partij meedoen nodig om de bezuiniging te halen. Een aantal partijen hebben de bezuiniging al wel gehaald.
Streefdatum afdoening6/2/2021
Bijlage(s)Toezegging 174 - Verbonden Partijen.pdf
Overzicht gerealiseerde bezuinigingen nav Cie middelen 20-05-2021.docx
Datum afdoening6/3/2021