Toezeggingen


« Terug


ID102
Startdatum4/14/2020
AgendapuntCommissie Samenleving 2018-2022 14-04-2020 > 4 Wensen en bedenkingen oprichting Stichting Liemerse Ambassade
ToezeggingSchriftelijke beantwoording van de vraag waarom is het nu juist de gemeente die het initiatief neemt voor de oprichting van de Liemerse Ambassade en waarom is dit niet door de markt of door een van de samenwerkingsverbanden opgepakt.
PortefeuillehouderB.M. Elfrink
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichting
Streefdatum afdoening4/29/2020
Bijlage(s)
Datum afdoening6/17/2020