Toezeggingen


« Terug


ID118
Startdatum6/24/2020
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 24-06-2020 > 8 Z/20/356886 Begroting RDL 2021
ToezeggingBegroting RDL: de vraag waarop de standaard 2,5% loonsverhoging richting 2024 is gebaseerd zal schriftelijk beantwoord worden
PortefeuillehouderC.M. Koers-de Graaf
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingHierbij het antwoord: De lonen in de begroting 2021 zijn gebaseerd op de jaarrekening 2019 vermeerderd met 2,5% loonstijging voor 2020 en 2,5% loonstijging voor 2021. Deze aanname is gedaan op basis van de bekende en verwachte uitkomst van de CAO-ontwikkelingen. Voor de jaren na 2021 zal te zijner tijd volgens de dan bekende informatie een prognose van de loonstijging gedaan worden.
Streefdatum afdoening7/21/2020
Datum afdoening7/14/2020