Toezeggingen


« Terug


ID88
Startdatum1/15/2020
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 15-01-2020 > 6 Raadsvoorstel RES regio Arnhem Nijmegen - Startnotitie (Z/18/309683)
ToezeggingZodra er een bestuurlijk intermezzo heeft plaatsgevonden zal de raad door het college geïnformeerd worden over de stand van zaken en ook over de datums en planning betreffende de RES (n.a.v. de ruimte-ateliers en de bestuurlijke intermezzo's); Nb. deze laatste toezegging is gedaan bij agendapunt "stand van zaken duurzaamheid"; beide toezeggingen hebben relatie tot elkaar
PortefeuillehouderC.M. Koers-de Graaf
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichting
Streefdatum afdoening6/17/2020
Bijlage(s)
Datum afdoening6/18/2020