Toezeggingen


« Terug


ID90
Startdatum1/15/2020
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 15-01-2020 > 8 Woningmarktonderzoek Arnhem-Nijmegen
ToezeggingHet college gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor Aerdt wat het plan Waaijakkkers betreft (als pilot) om hier specifiek een versnelling in de procedure toe te passen door middel van (bijvoorbeeld) mandatering aan het college via een verklaring van geen bedenkingen. In de volgende commissievergadering wordt hier duidelijkheid over verschaft.
PortefeuillehouderJ.W.H. Winters
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichting
Streefdatum afdoening2/12/2020
Bijlage(s)
Datum afdoening2/12/2020