Toezeggingen


« Terug


ID177
Startdatum6/23/2021
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 23-06-2021 > 6 Z/21/387254 Kadernota 2022-2025
ToezeggingEr zal navraag gedaan worden bij Rijkswaterstaat wanneer fietspad Lobberdenseweg komt
PortefeuillehouderJ.W.H. Winters
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingTen eerste: in de commissievergadering is aangegeven dat de aanleg van het fietspad bij Rijkswaterstaat ligt. Dit is niet juist aangegeven. De aanleg van het fietspad ligt bij de Samenwerking Lobberbense Waard (Hierna SLW). Dit is een samenwerkingsverband tussen een aantal industriezandproducenten. Het gaat om de besloten vennootschap Wezendonk Zand en Grind BV, en de besloten vennootschap Centrale Industriezand Voorziening B.V. In 2013 zijn afspraken gemaakt dat deze partij het fietspad aan zou leggen bij de start van de werkzaamheden. Naar aanleiding van vragen in de commissievergadering m.b.t. de aanleg van het fietspad in de Lobberdense Waard kunnen wij het volgende aangeven over de stand van zaken. Volgens de huidige Watervergunning dient het fietspad over het stuk tracé langs de plas van Wezendonk op een nieuwe kade aangelegd te worden. Momenteel is SLW met RWS Oost-Nederland in overleg over wijziging van de Watervergunning, omdat SLW willen afzien van aanleg van die kade. Die kade is niet meer nodig, omdat SLW niet van plan zijn om met schepen de bestaande plas in te varen. SLW willen zomin mogelijk veranderen aan de waterhuishouding in het gebied. Het fietspad wil SLW op maaiveldniveau naast de Lobberdenseweg kunnen aanleggen. Momenteel lopen er nog enkele onderzoeken t.b.v. die vergunningswijziging. Met name het nautisch onderzoek (om met schepen veilig af te kunnen meren in een insteekhaven in plaats van naar binnen varen) loopt nog en zal naar verwachting in september worden afgerond. Vervolgens kan de wijzigingsprocedure worden doorlopen, die begin volgend jaar naar verwachting zal leiden tot een nieuwe vergunning. Onder voorbehoud van de wijzigingsprocedure van de Watervergunning geeft SLW aan dat zij in 1e kwartaal van volgend jaar het fietspad kunnen aanleggen. Dan is volgend zomerseizoen het recreatieverkeer gescheiden van het vrachtverkeer op de Lobberdenseweg.
Streefdatum afdoening
Datum afdoening7/13/2021