Toezeggingen


« Terug


ID155
Startdatum12/1/2020
AgendapuntCommissie Samenleving 2018-2022 01-12-2020 > 5 Z/20/373096 2e Voortgangsrapportage 2020 (2e VGR 2020)
ToezeggingTijdens de informatieve raadsbijeenkomst van 30 september is het BDO-rapport, de taskforce en het uitvoeringsprogramma besproken. Deze informatie zal in een raadsinformatiebrief weer op een rijtje gezet worden.
PortefeuillehouderJ.W.H. Winters
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingRIB 2021-007 is op 8 februari aan de raad verzonden. NB deze toezegging is gelijk aan toezegging 152.
Streefdatum afdoening2/15/2021
Datum afdoening2/8/2021