Toezeggingen


« Terug


ID96
Startdatum1/29/2020
AgendapuntRaadsvergaderingen 2018-2022 29-01-2020 > 6 Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 en Beleidsplan Sociaal Domein Jeugd, Wmo en Participatiewet 2020-2023 (Z/19/345901)
ToezeggingEr worden duidelijke kwartaalrapportages gemaakt, die behalve de financiële verantwoording ook in zullen gaan op “hoe” er gewerkt is om uitvoering te geven aan de visie
PortefeuillehouderJ.W.H. Winters
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingNb. de datum van ontvangst van de eerste kwartaalrapportage kan aangemerkt worden als de afdoeningsdatum van deze toezegging
Streefdatum afdoening5/30/2020
Bijlage(s)
Datum afdoening6/19/2020