Toezeggingen


« Terug


ID78
Startdatum9/25/2019
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 25-09-2019 > 5 Raadsvoorstel 2e Voortgangsrapportage 2019
ToezeggingOnderzoek (fase 2, verdiepende verkenning) inzake doortrekken van het bestaande warmtenet (Duiven) naar kern Zevenaar: de raad zal in het voorjaar van 2020 (uiterlijk 2e kwartaal) via een RIB geïnformeerd worden over de uitkomsten van het onderzoek
PortefeuillehouderC.M. Koers-de Graaf
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichting11/10: antwoord op de gedane toezegging in de cie. Ruimte van 25/9 is vermeld in beantwoording openstaande vragen commissie Ruimte 25/9; in het antwoord is bovenstaande toezegging opgenomen
Streefdatum afdoening2/1/2021
Bijlage(s)
Datum afdoening