Toezeggingen


« Terug


ID171
Startdatum4/14/2021
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 14-04-2021 > 16 Rondvraag
ToezeggingHet college gaat na hoe het zit met de veiligheid bij de afvoer van hemelwater bij de Stede (Groot Holthuizen) via de straat
PortefeuillehouderC.M. Koers-de Graaf
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingWe hebben de waterafvoer in De Stede nader onderzocht. De hemelwaterafvoer (HWA) rioleringsstelsels van fase 1 en 2 zijn onderling niet gekoppeld en beïnvloeden elkaar niet. Een geïntegreerde hydraulische berekening is daarom niet nodig. Er is op zich voldoende afvoercapaciteit. Bovengronds wordt het regenwater naar het wegprofiel geleid en via kolken afgevoerd naar de HWA-riolering. Deze kolken liggen op korte afstand van elkaar zodat bij een eventuele verstopping het regenwater alsnog via een andere kolk kan worden afgevoerd. Tevens is in het ontwerp voldoende bergingsmogelijkheden voor water op straat voorzien. De wijk is echter nog in ontwikkeling. Bouwactiviteiten en fasering kunnen schades en verstoppingen veroorzaken. Zaak is om klachten rechtstreeks of via het KCC door te sturen naar de bouwplaats coördinator. Zo kunnen schades en verstoppingen snel opgelost en zo nodig verhaald worden op de veroorzaker.
Streefdatum afdoening6/9/2021
Bijlage(s)
Datum afdoening5/18/2021