Toezeggingen


« Terug


ID82
Startdatum10/9/2019
AgendapuntRaadsvergaderingen 2018-2022 09-10-2019 > 1 Opening
ToezeggingPropositie "naar een groene metropoolregio" (aanbod aan het Rijk) van de regio in het kader van de Nationale Omgevingsvisie zal naar de raad gestuurd worden
PortefeuillehouderL.J.E.M. van Riswijk
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingd.d. 15-10-2019: De propositie is als bijlage aan deze toezegging gevoegd. Hiermee is deze toezegging afgedaan.
Streefdatum afdoening10/15/2019
Bijlage(s)20190930-propositie NOVI Arnhem Nijmegen Foodvalley (defA4).pdf
Datum afdoening10/15/2019