Toezeggingen


« Terug


ID184
Startdatum9/29/2021
AgendapuntRaadsvergaderingen 2018-2022 29-09-2021 > 4.a Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
ToezeggingNaar aanleiding van schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording D66 inzake Stationsplein 13 werd nog de volgende vraag gesteld: Er is nu een nieuwe procedure voor een nieuwe omgevingsvergunning, terwijl de zaak nog onder de rechter is. Bij een zaak in Babberich is destijds op het laatste moment door de gemeente het hoger beroep ingetrokken. De vraag is nu of deze zaak (Stationsplein 13) nu bij de rechter blijft en wacht het college deze af of gaan we een nieuwe procedure in en is de oude zaak afgesloten? Toegezegd is dat hierop nog een antwoord komt.
PortefeuillehouderJ.W.H. Winters
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichting18-10-2021: In de raadsvergadering van 29 september 2021 heeft de wethouder betreffende vragen mondeling beantwoord. 11-11-2021: Het dossier Stationsplein kan niet worden vergeleken met het dossier Paintball. In dat laatste dossier had het college hoger beroep ingediend en kon het college dat hoger beroep intrekken. In het dossier Stationsplein hebben omwonenden beroep ingediend. Slechts de omwonenden kunnen bepalen of zij hun beroep al dan niet intrekken. Het beroep dat is ingediend door de omwonenden ziet op grond van de Algemene wet bestuursrecht op zowel de omgevingsvergunning als het wijzigingsbesluit. Er is dus geen sprake van het sluiten van een oude procedure. De procedure die aanhangig is bij de rechtbank ziet op grond van de Algemene wet bestuursrecht op beide besluiten (omgevingsvergunning en wijzigingsbesluit).
Streefdatum afdoening
Bijlage(s)21-567 210927 SVMBR D66 en PvdA Stationsplein 13
Datum afdoening11/11/2021