Toezeggingen


« Terug


ID172
Startdatum4/14/2021
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 14-04-2021 > 16 Rondvraag
ToezeggingHet college gaat na waarom er stelconplaten liggen op de parkeervakken op het BAT-terrein
PortefeuillehouderC.M. Koers-de Graaf
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingAANGEVULD ANTWOORD Het toepassen van de stelconplaten in de parkeervakken is conform het door ons geaccordeerde bestek woonrijp maken. Het hergebruiken van de stelconplaten was een idee / opmerking van Welstand en is verwerkt in het bestek. En is natuurlijk ook circulair. Toepassing van stelconplaten heeft geen invloed op de waterhuishouding en leidt niet tot afwateringsproblemen / er blijft geen water op staan. De platen liggen net als het straatwerk onder afschot en kunnen feitelijk als een grote klinker beschouwd worden. Bovengronds wordt het regenwater naar het wegprofiel geleid en via kolken afgevoerd naar de HWA-riolering. Deze kolken liggen op korte afstand van elkaar zodat bij een eventuele verstopping het regenwater alsnog via een andere kolk kan worden afgevoerd. Tevens is in het ontwerp voldoende bergingsmogelijkheden voor water op straat voorzien. De wijk is echter nog in ontwikkeling. Bouwactiviteiten en fasering kunnen schades en verstoppingen veroorzaken. Zaak is om klachten door te sturen naar de bouwplaats coördinator . Zo kunnen schades en verstoppingen snel opgelost en verhaald worden op de veroorzaker. De geconstateerde plek met wateroverlast hebben wij geschouwd. Er was sprake van een met zand verstopte kolk. Deze hebben wij inmiddels ontstopt.
Streefdatum afdoening
Datum afdoening5/12/2021