Toezeggingen


« Terug


ID190
Startdatum9/28/2021
AgendapuntInformatieve raadsbijeenkomsten 2018-2022 28-09-2021 > 1 19:30 - 20:30 Uitvoering herstelplan: sociaaleconomische injectie.
ToezeggingVerzoek is om een lijst met maatregelen die zijn gestart op te stellen met daarbij een globale planning wanneer deze worden uitgevoerd
PortefeuillehouderN. van Dellen
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingOp 28 september is de raad geïnformeerd over de stand van zaken van het herstelplan. Daarbij heeft het college/de organisatie ook het dashboard laten zien met alle overzichten en daarbij aantallen genoemd van maatregelen die al zijn uitgevoerd, zijn gestart en nog niet zijn gestart. In de bijeenkomst is gevraagd om een lijst met maatregelen die zijn gestart met daarbij een globale planning wanneer deze worden uitgevoerd. Het gaat, zoals gevraagd, om de maatregelen die zijn gestart, maar nog niet (volledig) zijn uitgevoerd inclusief een globale planning voor de uitvoering.
Streefdatum afdoening
Bijlage(s)Lijst met overzicht van gestarte maatregelen n.a.v raadsbijeenkomst 28 september
Datum afdoening11/23/2021