Toezeggingen


« Terug


ID79
Startdatum9/25/2019
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 25-09-2019 > 5 Raadsvoorstel 2e Voortgangsrapportage 2019
ToezeggingEnergieneutrale organisatie: de raad ontvangt via een raadsinformatiebrief informatie betreffende de energieprestatieladder
PortefeuillehouderC.M. Koers-de Graaf
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichting11/10: de toezegging t.a.v. de RIB is vermeld in de beantwoording openstaande vragen commissie Ruimte d.d. 25/9/19.
Streefdatum afdoening12/1/2020
Datum afdoening