Toezeggingen


« Terug


ID109
Startdatum5/27/2020
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 27-05-2020 > 5 1e Voortgangsrapportage 2020 (Z/20/357058)
ToezeggingEr komt nog een antwoord op de vraag betreffende het tijdpad ten aanzien van het haalbaarheidsonderzoek Vestersbos en wanneer hierover besluitvorming plaatsvindt, waarbij ook het verkrijgen van tussentijdse informatie meegenomen wordt.
PortefeuillehouderJ.W.H. Winters
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichting
Streefdatum afdoening9/16/2020
Bijlage(s)
Datum afdoening