Toezeggingen


« Terug


ID169
Startdatum4/14/2021
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 14-04-2021 > 9 Z/21/379675 Wijk van de Toekomst Angerlo concept Transitieplan Angerlo
ToezeggingHet college zal het rapport EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) over proeftuinen en aardgasvrije gemeenten lezen en de bevindingen over dit rapport met de raad delen
PortefeuillehouderC.M. Koers-de Graaf
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingHet rapport van het EIB is een studie naar de 20 ‘proeftuinen’ waarvoor subsidieaanvragen zijn gehonoreerd door het ministerie van BZK (13 in de 1ste tranche 2018 en 7 in 2020). Het betreft een maatschappelijk-economische analyse van de proeftuinen. In het rapport komen ze tot de volgende conclusies (op hoofdlijnen): - de complexiteit belemmert de voortgang - zware financiële opgaven - draagvlak is van belang In de Warmtevisie van Zevenaar staat dat de transitie betaalbaar moet zijn, dat iedereen mee moet (kunnen) doen. Daarom zetten we ook in op onderzoek naar mogelijkheden van verschillende financiële arrangementen (zoals een maatschappelijke ESCo). In Angerlo is de ‘Wijk van de Toekomst-aanpak’ toegepast, een methode ontwikkeld vanuit het GEA (Gelders Energieakkoord) en (financieel) gesteund door de provincie Gelderland. De gemeente heeft het proces geïnitieerd door er aandacht voor te vragen. De regie ligt in en bij het dorp en wij hebben gefaciliteerd. Het hele proces is een zoektocht, waarbij we juist gebruik maken van de kennis van het Gelderse Wijk van de Toekomst -platform en landelijke ervaringen.
Streefdatum afdoening
Datum afdoening5/10/2021