Toezeggingen


« Terug


ID93
Startdatum1/15/2020
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 15-01-2020 > 13 Rondvraag
ToezeggingEr komt informatie naar de raad via een RIB danwel een raadsvoorstel over de evaluatie/uitkomsten van de kerstboominzameling, bladkorven en het opruimen van vuurwerkafval (incl. suggestie om dit door kinderen te laten doen tegen een kleine vergoeding) vergezeld van een kostenplaatje
PortefeuillehouderC.M. Koers-de Graaf
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichting
Streefdatum afdoening9/30/2020
Bijlage(s)RIB 2020-020_20200306095108.pdf - Getekende RIB 2020-020 evaluatie kerstboominzameling en bladkorven.pdf
Datum afdoening3/3/2020