Toezeggingen


« Terug


ID162
Startdatum2/24/2021
AgendapuntRaadsvergaderingen 2018-2022 24-02-2021 > 3.a Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
ToezeggingNaar aanleiding van de schriftelijke vragen van de SP inzake indicaties huishoudelijke hulp heeft het college toegezegd dat de cijfers ten aanzien van de indicaties binnenkort komen en dat daarop teruggekomen wordt. Ook komt er nog een antwoord op de vraag wat het standpunt van de gemeente is als door de oplopende werkvoorraad bij een herindicatie de termijnen overschreden worden.
PortefeuillehouderJ.W.H. Winters
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichting
Streefdatum afdoening3/9/2021
Datum afdoening3/9/2021