Toezeggingen


« Terug


ID117
Startdatum6/26/2020
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 24-06-2020 > 6 Z/20/359380 Jaarstukken 2019 gemeente Zevenaar
ToezeggingFietsvoetpad Tengnagelwaard: zodra de positionering van het fietsvoetpad goed in beeld is gebracht, zal het college dit aan de raad doen toekomen.
PortefeuillehouderC.M. Koers-de Graaf
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingBij de beantwoording van technische vragen van de fractie van de VVD over Fietspad Tengnagelwaard zijn tekeningen van het fietspad bijgevoegd.
Streefdatum afdoening
Bijlage(s)20-406 TV VVD Herinrichting Tengnagelwaard
Datum afdoening7/1/2020