Toezeggingen


« Terug


ID159
Startdatum2/10/2021
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 10-02-2021 > 5 Woningbouw
ToezeggingCollege kijkt in de discussie over woningbouw ook naar middenhuurders (mensen die te weinig verdienen voor sociale huurwoningen en te veel voor een koopwoning) en wat er voor deze mensen ingezet kan worden en komt hierop terug
PortefeuillehouderJ.W.H. Winters
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingIn het laatste onderzoek ontwikkeling (sociale) woningvoorraad van Companen is het volgende betreft Middenhuur aangegeven: Tekorten in aanpalende segment middenhuur: Er is een tekort aan middenhuurwoningen. In de vrije sector huur ligt het zwaartepunt van de vraag bij middenhuurwoningen tussen € 650 en € 950; deels dus ook binnen het bereik van de sociale huur, omdat voor een deel van de middeninkomens een huur boven de € 720 niet haalbaar is. De vraag naar middenhuurwoningen is grofweg afkomstig van drie doelgroepen: • Huishoudens die tussen wal en schip raken door inkomenseisen in de sociale huur- en koopsector; middenhuur is voor hen een alternatief. • Huishoudens die zoeken naar een snel beschikbare woning, doorgaans voor een korte termijn. • Huishoudens die zoeken naar het comfort van huren om zo geld vrij te maken om comfortabel van te leven. Bij de eerste twee groepen is de middenhuur een tijdelijke oplossing. De doorstroom in deze woningen is dan ook relatief groot. Voor de derde groep is het comfort bepalend. Zij willen vaak ook meer betalen, mits met voldoende kwaliteit. Wel blijkt dat vooral de vraag naar middenhuur woningen in de kern Zevenaar het meest opportuun is. In de andere kernen is het meer een traditioneel vraag naar koopwoningen. Bij de afgesproken 50% van de zachte plancapaciteit te realiseren in het betaalbare segment behoort ook de middenhuur. Dat is ook opgenomen in de Liemerse woonagenda. En bij het toetsen en ontwikkelen van de projecten wordt hier rekening mee gehouden. Het is een van de punten die is opgenomen bij de kwalitatieve en ruimtelijke toetsing in de notitie richtlijnen woningbouw.
Streefdatum afdoening4/1/2021
Datum afdoening3/4/2021